09 06 12 από το Φιλοπάππου… στη Γκιώνα

Προβολή βίντεο και συζήτηση για τον αγώνα των κατοίκων της Γκιώνας, Παρασκευή 12 Ιουνίου, 8 μ.μ., στο χώρο της κατάληψης ΠΙΚΠΑ

εκδήλωση για Γκιώνα
εκδήλωση για Γκιώνα