Το νέο site του Κοινωνικού χώρου για την υγεία

Μετά από την παύση λειτουργίας της Λαϊκής συνέλευσης κατοίκων Πετραλώνων- Θησείου – Κουκακίου το καλοκαίρι του 2012, το νέο site του Κοινωνικού χώρου για την υγεία βρίσκεται στην διεύθυνση http://kxy.espivblogs.net/ όπου θα βρείτε ότι πληροφορίες χρειάζεστε για την λειτουργία του εγχειρήματος.

Επίσης το Mail του Κοινωνικού χώρου για την υγεία παραμένει το pikpapetralona@espiv.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *